Szukaj

Kontakt

  Ważne

Pleonazm – Definicja i przykłady

pleonazm

Spis treści

Pleonazm to wyrażenie, w którym jedna część wypowiedzi zawiera treść występującą także w drugiej części. Jest to błąd stylistyczny, który jest często spotykany w języku polskim. Pleonazmy są zaliczane do redundantnych połączeń wyrazowych. W literaturze nie dokonuje się konsekwentnego rozróżnienia między pleonazmem a tautologią. Niektóre pleonazmy są używane celowo w celu osiągnięcia efektu humorystycznego lub wzmocnienia siły ekspresji. Pleonazmy są często krytykowane przez preskryptywne podejście do języka i uważane za błąd stylistyczny. Istnieje wiele przykładów pleonazmów, które często są używane w języku codziennym.

Ważne spostrzeżenia:

 • Pleonazmy są przedmiotem krytyki językowej, związanej z preskryptywnym podejściem do języka.
 • Niekiedy pleonazmy mogą być stosowane celowo do konstrukcji figur retorycznych, np. w literaturze.
 • Niektórzy badacze nadają terminowi „pleonazm” węższy zakres znaczeniowy, rezerwując go dla krytykowanych redundancji.
 • Mechanizmy powstawania pleonazmów obejmują zjawiska jak zawieranie wyrazów pokrewnych, obcych, lub powielanie dodatkowym słowem znaczeń.
 • Statystyczne przykłady pleonazmów obejmują wyrażenia takie jak „cofać się do tyłu” czy „wracać z powrotem”.
 • Formalnie, pleonazmami są niektóre skrótowce, prowadzące do zjawiska znane jako Redundant Acronym Syndrome (RAS syndrome).

Podsumowanie

Pleonazmy są ważnym aspektem języka polskiego i stanowią błąd stylistyczny, który należy unikać. Zrozumienie definicji i przykładów pleonazmów pomaga w doskonaleniu umiejętności językowych i poprawnym korzystaniu z języka polskiego.

Przykłady pleonazmów

Oto kilka przykładów często spotykanych pleonazmów w języku polskim:

 1. cofać się do tyłu
 2. wracać z powrotem
 3. najbardziej optymalne
 4. równe połowy
 5. pełny komplet
 6. potencjalnie możliwy
 7. pozytywna aprobata
 8. akwen wodny
 9. fakt autentyczny
 10. demokracja ludowa
 11. wzajemna współpraca
 12. kontynuować dalej
 13. zabić na śmierć

Te przykłady pokazują, jak w języku polskim często używamy wyrażeń nadmiarowych, które stanowią pleonazmy. Bardziej świadome korzystanie ze zrozumiałych konstrukcji językowych może pomóc w wyeliminowaniu błędów językowych i poprawieniu jakości naszej komunikacji.

Tabela 1: Przykłady pleonazmów w języku polskim

Przykład pleonazmu Znaczenie
cofać się do tyłu poruszać się w przeciwnym kierunku
wracać z powrotem powracać
najbardziej optymalne najbardziej odpowiednie
równe połowy połowa, która jest równa
pełny komplet komplet, który jest kompletny
potencjalnie możliwy możliwy w teorii
pozytywna aprobata aprobata, która jest pozytywna
akwen wodny woda znajdująca się w akwenie
fakt autentyczny autentyczny fakt
demokracja ludowa demokracja prowadzona przez lud
wzajemna współpraca współpraca obustronna
kontynuować dalej kontynuować
zabić na śmierć zabić tak, aby osoba nie żyła

Tautologie

Odpowiednikiem pleonazmów są tautologie, czyli zbędne powtórzenia wypowiedzi. W przypadku tautologii, wyrazy o tym samym znaczeniu występują obok siebie, co jest zarówno błędem stylistycznym, jak i logicznym. Przykłady popularnych tautologii to:

 1. stan i kondycja
 2. siła i moc
 3. suwerenność i niezawisłość
 4. odwaga i męstwo
 5. najlepszy i optymalny

Tautologie są utożsamiane z powtarzaniem zbędnym, jednak w niektórych sytuacjach mogą być użyte intencjonalnie, aby podkreślić pewne aspekty treści lub w celach artystycznych, na przykład w poezji. Warto pamiętać, że poprawność językowa oraz unikanie błędów językowych to istotne elementy konstruktywnej komunikacji.

Tytuł Ocena (skala 1-5)
PleonazmDefinicja i przykłady 4.9

Mechanizmy powstawania

Pleonazmy powstają z różnych przyczyn. Czasami zawierają wyrazy pokrewne, wyrazy obce lub powielają dodatkowym słowem znaczenia wynikające z użytej formy leksykalnej lub gramatycznej. Mogą także wynikać z nieświadomości twórcy wypowiedzi i braku pełnego uświadomienia sobie zakresu semantycznego użytych wyrazów. Niektóre pleonazmy powstają także celowo, w celu osiągnięcia efektu humorystycznego lub wzmocnienia siły ekspresji.

W przypadku pleonazmów, mechanizmy powstawania mogą dotyczyć zarówno gramatyki, jak i semantyki języka polskiego. Często powstają one na skutek nadmiernego uwzględniania lub powielania informacji, co prowadzi do redundantności w wypowiedzi.

Część pleonazmów wynika z użycia wyrazów pokrewnych, co może wynikać z braku znajomości subtelnych różnic między nimi. Na przykład, zarówno „miesiąc luty” jak i „stuletnia rocznica” zawierają nadmiarowe słowo, które nie jest niezbędne do przekazania pełnego znaczenia. Jednak ze względu na powszechność i przyjęcie takich zwrotów w języku polskim, nadmiarowość ta często jest ignorowana przez mówiących.

Ponadto, pleonazmy mogą powstawać w wyniku próby wypełnienia rytmicznej luki w mowie. Niekiedy mówcy dodają dodatkowe słowa, aby utrzymać płynność i rytm wypowiedzi, choć nie jest to konieczne dla zrozumienia przekazu.

Niektóre pleonazmy wynikają również z niewłaściwego użycia wyrazów pochodzących z języka łacińskiego. Brak pełnej znajomości ich znaczeń i form może prowadzić do stosowania nadmiarowych lub zbędnych wyrażeń. Przykłady takiego zastosowania to „akwen wodny”, „defekacja stolca” i „podniesiona leukocytoza”.

Warto jednak zauważyć, że niektóre kombinacje słów, które mogą wydawać się pleonazmami, są celowo używane dla celów artystycznych, szczególnie w poezji. W takich przypadkach, nadmiarowość słów może służyć jako środek stylistyczny i pomagać wzmocnić ekspresję wiersza.

Przykłady pleonazmów obecne w języku polskim są liczne i często używane w mowie codziennej. Ważne jest zrozumienie tych mechanizmów powstawania pleonazmów, aby unikać nadmiarowych wyrażeń i dbać o precyzyjność i klarowność w komunikacji językowej.

Pleonazmy w języku mówionym i pisany

Pleonazmy są często spotykane zarówno w języku mówionym, jak i pisany. W języku mówionym mogą wynikać z nieświadomości i improwizacji wypowiedzi. Czasami używamy dodatkowych słów, które nie są potrzebne do przekazania treści. Przykładowo, mówiąc „wejdź do środka”, dodatkowe „do środka” jest pleonazmem, ponieważ „wejdź” już wystarcza. W języku pisany pleonazmy mogą wynikać z lenistwa językowego i braku uwagi podczas redakcji tekstu. Niekiedy używamy dodatkowych wyrazów, które nie są konieczne do zrozumienia treści. Ważne jest świadome unikanie pleonazmów zarówno w mowie, jak i w piśmie, aby zachować poprawność językową i ułatwić komunikację.

Pisząc czy mówiąc, zwracaj uwagę na swoje słownictwo i wybieraj odpowiednie wyrazy, które precyzyjnie oddają twoje intencje. Unikaj zbędnych powtórzeń i staraj się skupić na merytorycznym przekazaniu informacji. Świadome unikanie pleonazmów w języku mówionym i pisze pozwoli Ci uniknąć błędów językowych i uczyni Twoją komunikację bardziej klarowną i zrozumiałą dla odbiorcy.

Przykłady pleonazmów w języku mówionym i pisany

Pleonazmy w języku mówionym Pleonazmy w języku pisany
wejdź do środka kontynuować dalej
wyjdź na zewnątrz wspólnie razem
idź naprzód potencjalnie możliwy
przejdź przez most fakt autentyczny

Jak unikać pleonazmów

Unikanie pleonazmów w Twojej wypowiedzi to ważny element dbania o poprawność językową i styl komunikacji. Oto kilka zasad, które warto przestrzegać:

 1. Zwróć uwagę na swoje słowa: Bądź świadomy wyboru słów i staraj się używać ich celowo, unikając nadmiarowych powtórzeń. Dobrze dobrana i precyzyjna forma zdań jest kluczowa w unikaniu pleonazmów.
 2. Zadbaj o poprawność stylistyczną: Zwróć uwagę na to, czy Twoje sformułowanie jest zrozumiałe i czy nie zawiera zbędnych powtórzeń. Często pleonazmy wynikają z nieświadomego powielania znaczeń słów.
 3. Redaguj swoje teksty: Przeanalizuj swoje teksty pod kątem zbędnych powtórzeń i nadmiarowych wyrażeń. Dbanie o czystość językową pozwoli Ci wyeliminować pleonazmy i ułatwić odbiór Twojej wypowiedzi.
 4. Pamiętaj o kontekście: Rozważ kontekst wypowiedzi i potrzeby odbiorcy. Czasem pleonazm może być celowym zabiegiem stylistycznym lub używany dla wzmocnienia ekspresji. Znajomość kontekstu pozwoli Ci uniknąć wpadania w pułapki nadmiernego skrupulatu językowego.

Pamiętaj, że poprawne i zrozumiałe sformułowanie może przyspieszyć i ułatwić komunikację, podkreślając Twoje umiejętności językowe. Unikanie pleonazmów to droga do precyzyjnego i skutecznego przekazu.

Wniosek

Pleonazmy i tautologie są powszechnymi błędami stylistycznymi w języku polskim. Aby zachować poprawność językową, warto unikać nadmiarowych i powtarzających się wyrażeń. Poprawność językowa jest istotna zarówno w mowie, jak i w piśmie. Świadome dbanie o naszą komunikację pozwoli nam uniknąć błędów językowych i poprawić jakość naszych wypowiedzi.

Wypowiadając się jasno i zwięźle, zadbamy o to, aby nasze przekazy były zrozumiałe i skuteczne. Warto pamiętać, że poprawność językowa jest często kluczem do budowania wiarygodności i profesjonalizmu. Unikanie pleonazmów to jeden z elementów skutecznej komunikacji.

Pamiętajmy, że poprawność językowa ma także wpływ na naszą skuteczność komunikacyjną w różnych obszarach życia – w pracy, w szkole, czy podczas rozmów towarzyskich. Dlatego warto dbać o nasz język polski, unikać błędów i przyczyniać się do rozwoju poprawnej komunikacji.

FAQ

Jaki jest definicja pleonazmu?

Pleonazm to wyrażenie, w którym jedna część wypowiedzi zawiera treść występującą także w drugiej części. Jest to błąd stylistyczny, który jest często spotykany w języku polskim.

Jakie są przykłady pleonazmów w języku polskim?

Oto kilka przykładów często spotykanych pleonazmów w języku polskim:– cofać się do tyłu– wracać z powrotem– najbardziej optymalne– równe połowy– pełny komplet– potencjalnie możliwy– pozytywna aprobata– akwen wodny– fakt autentyczny– demokracja ludowa– wzajemna współpraca– kontynuować dalej– zabić na śmierć

Jakie są tautologie?

Tautologia to zbędne powtórzenie wypowiedzi, w której wyrazy o tym samym znaczeniu występują obok siebie. Tautologie są również błędem stylistycznym i logicznym.

Skąd powstają pleonazmy?

Pleonazmy powstają z różnych przyczyn. Czasami zawierają wyrazy pokrewne, wyrazy obce lub powielają dodatkowym słowem znaczenia wynikające z użytej formy leksykalnej lub gramatycznej. Mogą także wynikać z nieświadomości twórcy wypowiedzi i braku pełnego uświadomienia sobie zakresu semantycznego użytych wyrazów.

Jak pleonazmy występują w języku mówionym i pisany?

Pleonazmy są często spotykane zarówno w języku mówionym, jak i pisany. W języku mówionym mogą wynikać z nieświadomości i improwizacji wypowiedzi. W języku pisany mogą wynikać z lenistwa językowego i braku uwagi podczas redakcji tekstu.

Jak unikać pleonazmów?

Aby unikać pleonazmów w swojej wypowiedzi, warto być świadomym swojego języka, zwracać uwagę na wybór słów i dbać o poprawność stylistyczną. Warto również zwracać uwagę na swoją redakcję tekstu, aby wyeliminować wszelkie zbędne powtórzenia.

Jaki jest wniosek dotyczący pleonazmów?

Pleonazmy są często spotykane w języku polskim i stanowią błąd stylistyczny, który należy unikać. Warto zwracać uwagę na swoje wypowiedzi, aby wyeliminować nadmiarowe wyrażenia i unikać zbędnych powtórzeń.

Powiązane artykuły